• 2008
  • λάδι σε μουσαμά
  • 25,5x30 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this