• 2011
  • χρωματιστά μολύβια σε χαρτί
  • 104x78 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this