• 1998 - 2011
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 30 x 141 | 50 x 141 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this