• 2010
  • σίδερο, χυτευμένο αλουμίνιο
  • 22 x 33 x 11 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this