• 2008
  • σίδερο, χυτευμένο αλουμίνιο
  • 58 x 15 x 15 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this