• 2003
  • λάδι σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 120x170 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this