• 2003
  • αβγοτέμπερα σε μουσαμά
  • 60x62,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this