• (2007)
  • λάδι σε μουσαμά
  • 40,2x22,3 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this