• 1998
  • κόλλες σε τοίχο
  • 160x215 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this