• 2009
  • υδατογραφία σε χαρτί
  • 31x23 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this