• 2007
  • λάδι σε μουσαμά
  • 211 x 181 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this