• (2010)
  • λάδι σε μουσαμά
  • 50X55 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this