• 2009
  • χρώμα λαδιού σε ξύλο
  • 54x130 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this