• 1994
  • λάδι σε μουσαμά
  • 160 x 144,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this