• 2013
  • ακρυλικά, λάδι, δέρμα σε ξύλο
  • 70 x 100 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this