• 2001
  • λάδι σε μουσαμά
  • 180,5x180,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this