• 2010
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ
  • 50Χ70 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this