• 2004
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ θαλάσσης
  • 65Χ60 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this