• 1991
  • λάδι σε μουσαμά
  • 132,3x90 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this