• 1991-92
  • χρώματα λαδιού σε ξύλο
  • 44 x 100 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this