• 2011
  • μελάνια σε χαρτί
  • 21 x 29,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this