• 2015
  • μελάνι, χαρτί, διάφανο χαρτί
  • 200 x 115 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this