• 2009
  • λάδι σε μουσαμά
  • 40 x 30 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this