• 2003
  • λάδι σε μουσαμά
  • 17,9 x 23,8 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this