• 2004
  • μικτή τεχνική σε ξύλο
  • 25 x 76 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this