• 1994-96
  • γκουάς και υδατογραφία
  • 20,8x45,4 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this