• 2011
  • μελάνια σε χαρτί
  • 28,5 x 20,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this