• 1985
  • αβγοτέμπερα σε κοντραπλακέ
  • 108,5 x 43,8 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this