• 2003
  • λάδι σε μουσαμά
  • 90 x 60,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this