• 2011
  • τέμπερα, λάδι και χρυσομπογιά σε μουσαμά
  • 65,5 x 54 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this