• 2012
  • λάδι σε μουσαμά
  • 50,5 x 40 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this