• 2003
  • πολυεστέρας και πολυεστερικά χρώματα
  • 180x80x75 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this