• 2009-2013
  • ακρυλικό και λάδι σε κοντραπλακέ
  • 36 x 36 εκ εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this