• 2006
  • ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο
  • 230 x 80 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this