• 2011
  • λάδι σε ξύλο
  • 29 x 19 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this