• 2008
  • ακρυλικό και κάρβουνο σε ξύλο
  • 43 x 43 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this