• 2011
  • ακρυλικό σε χαρτόνι
  • 25,5 x 20,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this