• 2011
  • τέμπερα και κολάζ σε χαρτόνι
  • 21 x 15 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this