• 2011
  • τέμπερα σε χαρτόνι
  • 12,5 x 9,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this