• 2008-2011
  • λάδι σε ξύλο
  • 30 x 25 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this