• 2011
  • ακρυλικό σε χαρτόνι
  • 15 x 21 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this