• 1997
  • μικτή τεχνική σε χαρτί
  • 24,3x35 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this