• 2011
  • λάδι σε μουσαμά
  • 100 x 120 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this