• 2010
  • μικτή τεχνική σε χαρτί
  • 35X25 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this