• 2008
  • ψηφιακή εκτύπωση σε ξύλο
  • 13,5x13,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this