• 1997
  • ακρυλικό σε χαρτί
  • 16x15,8 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this