• 1996
  • τέμπερα σε χαρτί
  • 39Χ44 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this