• 2007
  • μελάνι σε χαρτί
  • 17Χ12,5 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this