• 1985-86
  • αβγοτέμπερα σε χαρτί
  • 30,5x41 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this