• 2007
  • σινική μελάνι και μολύβι σε χαρτί
  • 23,6Χ15 εκ.

Share thisTwit about thisShare thisShare thisShare this